شرکت بهساز پلیمر آریا پدیده

Persian / English / Arabic

محصولات


گرانول نرم


گرانول-نرم

گرانول نرم

گرانول نرم PVC برای کاربردهایی همچون : صنعت سیم و کابل،مبلمان و لوازم اداری ، صنایع ساختمانی و کاربردهای بسیار زیاد دیگر مورد مصرف قرار میگیرد

view